אלבומי תמונות

קישורים

צור קשר

ארכיון

אודותינו

"הקול שלנו"

"Our Voice"

About Us

Archive

Contact Us

Links

Photo Albums

הפרלמנט בנידרזאקסן כיבד בתשואות ממושכות את נציגי הדור השני של בֶּרגֶן-בֶּלְזֶן
Parliament of Niedersachsen honored with long applauses second generation members of Bergen-Belsen Organization Israel

landtagיוכי רִיץ-אוֹלֶבסקי, חברת הנהלת ארגון שארית הפליטה בֶּרגֶן-בֶּלְזֶן בישראל, שנולדה לאחר השחרור במחנה העקורים, ואחיה אריה אולבסקי, אשר נולד בישראל ומתנדב בפעילות הארגון, התקבלו ב-15 באפריל 2016 ע"י מליאת הפרלמנט (לאנדטאג) בנידרזאקסן במחיאות כפיים נרגשות וממושכות. 137 חברי הלאנדטאג, קואליציה ואופוזיציה, הביעו את רחשי ליבם כלפי הנציגים הישראלים, שהיו אורחי נשיא הלאנדטאג, ברנד בוזמן.

יו"ר המליאה וסגן נשיא הלאנדטאג קלאוס-פיטר בכמן אמר כי הוא מתכבד לארח את יוכי ריץ-אולבסקי ואחיה אריה. הוא סיפר כי יוכי ריץ-אולבסקי נולדה במחנה העקורים ברגן-בלזן לאחר השחרור, וכי אביה רפאל אולבסקי ז"ל היה ממנהיגי הוועד היהודי המרכזי, שניהל את החיים במחנה העקורים במשך 5 שנים. רפאל אולבסקי ייסד בישראל את ארגון שארית הפליטה בֶּרגֶן-בֶּלְזֶן.

יממה לפני שהמריא לביקור רשמי בסין, אירח הנשיא ברנד בוזמן – המוערך כאישיות פוליטית רבת השפעה – את השניים בלשכתו לשיחת עבודה לבבית בנושא הקשר בין מדינת נידרזאקסן לארגון הישראלי.

"כל זה התרחש דור אחד בלבד לאחר שאמא שלנו ניגנה בתזמורת הנשים באושוויץ, ולאחר שאבינו שרד את אושוויץ ועוד מחנות עבודת כפייה, ואח של אמנו נהרג במרד הזונדרקומנדו באושוויץ. כמה סימלי שאירוע מרגש ומכובד זה מתרחש בדיוק בעיתוי הזה, ב–15 באפריל  שהוא יום שחרור ברגן-בלזן. האם יש משהו שמסמל יותר מזה את הניצחון שלנו על גרמניה הנאצית?" – אמרה יוכי ריץ-אולבסקי.

בתמונה: ברנד בוזמן, נישא הפרלמנט בנידרזאקסן, מארח בלשכתו את יוכי ריץ-אולבסקי ואחיה אריה אולבסקי

(תצלום: באדיבות לשכת נשיא הלאנדטאג בנידרזאקסן)

 

Jochi Ritz-Olewski and Arie Olewski, representatives of the second generation of survivors from the former death camp Bergen-Belsen, were welcomed on 15 April 2016 by the plenum of Parliament (Landtag) in Niedersachsen with long applauses. About 137 members of the Landtag, coalition and opposition, expressed an outstanding warm greeting to the Israeli representatives, who were personal guests of President of the Landtag Bernd Busemann.

Chairman of the Assembly and Vice President of the Landtag Klaus-Peter Bachmann said that he is honored to host Jochi Ritz-Olewski and her brother Arie Olewski. He said that Rafael Olewski their father was a co-leader of Central Jewish Committee, who ran the DP camp. Later he was co-founder of the Bergen-Belsen organization in Israel.

Jochi Ritz-Olewski, executive of the Board of the Bergen-Belsen Organization in Israel, was born in the DP camp in Bergen-Belsen after the liberation. Arie Olewski, her brother, was born in Israel and is in charge of the PR of the organization

A day before he departed on an official visit to China, Parliament President Bernd Busemann – an influential political personality – hosted the two in his office for a work meeting concerning the relationship between Niedersachsen and the Israeli organization.

"All this happened only one generation after our father survived Auschwitz and other forced labor camps; our mother played in the women orchestra at Auschwitz, and our uncle, her brother, was killed in the revolt of the Sonderkommando at Auschwitz. How symbolic and exciting this event is taking place precisely on April 15th – the day of liberation of Bergen-Belsen. . Is there anything that symbolizes more our victory over Nazi Germany? "- said Jochi Ritz-Olewski.

 

Photo: Bernd Busemann, Niedersachsen Parliament President, hosts Jochi Ritz-Olewski and Arie Olewski in his office

(Photo: Courtesy of President of Landtag Niedersachsen office)