דמי החבר לשנה הם 100 ₪ בלבד.

ניתן לשלם בשתי דרכים:

1.    לשלוח המחאה לפקודת "ארגון שארית הפליטה ברגן-בלזן בישראל" לכתובת: ארגון ברגן-בלזן, ישראל, ת"ד 8199, תל-אביב 61081.

2.  להעביר לחשבון מס' 69398 סניף 510 בבנק הפועלים. חשוב לשלוח הודעה על ההעברה לדוא"ל של הארגון belsen.israel@gmail.com