בדואר:

ארגון שארית הפליטה ברגן-בלזן בישראל
ת"ד 8199
תל-אביב 6108102

בדוא"ל:

belsen.israel@gmail.com