2015

סוניה בוצ'קובסקה-ליזרון, 22.8.2015

מרישה קרקאואר, 9.6.2015

רבקה ריבה מיכנובסקי, 18.4.2015

עזריאל (ארנסט) שמחה (פיזה), 15.2.2015

מרים עקביא, 17.1.2015

2014

רבקה-רגינה בציה-קופברג, 10.11.2014

שרגא-פייבל פודה, 29.10.2014

שרה שמואלביץ, 15.9.2014

רחל לונדנר, 14.9.2014

לילי בורנשטיין, 24.4.2014

מרגוליסה-לולה סולניצקי, 5.2.2014

2013

מרגרטה ליברמן, 18.11.2013

שרה הרץ, 21.6.2013

חיה הלה זדרמן, 1.5.2013

יהודה פריד, 29.1.2013

2010

הלנה המרמש, 20.6.2010

2009

מלכה-מגדה גנץ (וייס), 26.5.2009

2007

אהרון בציה, 11.3.2007

2006

דב זלמנוביץ, 24.4.2006

2005

רבקה זלמנוביץ, 3.3.2005

2002

ציפורה פוסלושני, 2.9.2002

הרב צבי-הרמן עזריה-הלפגוט, 22.5.2002

2000

סמי פדר, 11.4.2000

1999

חיים פוסלושני, 23.10.1999

1995

בתיה שפייזמן  20.7.1995

1987

רחלה אולבסקי (זלמנוביץ'), 17.8.1987

1982

יעקב גרפינקל, 14.11.1982

1981

רפאל אולבסקי, 24.11.1981

1974

ישראל שפייזמן,  16.3.1974