הנהלת הארגון

שרגא מילשטיין – יו"ר

יוכי ריץ-אולבסקי – מ"מ יו"ר ונציגת הארגון לגרמניה

שרה גולנדסקי

תרצה זאבי

קופל בז'גובסקי

פיני דריילינגר – גזבר

רחל בבס

אריה אולבסקי 

 

חברי ועדת הביקורת

יו"ר – יצחק רובין

חברה – ציפי בז'גובסקי

 

מערכת העיתון "הקול שלנו" – "אונדזער שטימע"

יוכי ריץ-אולבסקי

אריה אולבסקי

שרה גולנדסקי

 

צילומים

יצחק רובין